Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Αποκωδικοποίηση της λέξης ΕΛΛΗΝ.

H αποκωδικοποίηση της λέξης Έλλην από το Δημήτριο Μαντέ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: