Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Παρακολούθηση σε real time του φαραγγιού Σαμαριάς

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης είναι ήδη σε λειτουργία στο φαράγγι της Σαμαριάς, μέσω του οποίου θα καταγράφεται κάθε κίνηση προκειμένου να προσταστευτεί κατά την καλοκαιρινή αντιπυρική χρονική περίοδο.

Σε πραγματικό χρόνο από ηλεκτρονικό σύστημα θα παρακολουθείται όλο το 24ωρο της καλοκαιρινής χρονικής περιόδου το φαράγγι της Σαμαριάς, προκειμένου να προσταστευτεί από πυρκαγιές.
Το εν λόγω σύστημα είναι ήδη σε λειτουργία και αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο διανομής, αναμετάδοσης και πρόσβασης για τη μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στην εδρα της περιφερειακής ενότητας Χανίων την εικόνα του φαραγγιού, όπου έχει εγκατασταθεί ασύρματο αυτόνομο τηλεματικό δίκτυο εικονοληπτών.
Το σύστημα αυτό καλύπτει την περιοχή και βασίζεται στη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των εφαρμογών του.
Παράλληλα, στο φαράγγι έχει προχωρήσει και η εγκατάσταση ενός δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών για τον έγκαιρο και συστηματικό χωρικό προσδιορισμό των περιοχών, με υψηλό δείκτη κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς.
Για τη λειτουργικότητα του όλου συστήματος δημιουργήθηκε ένα αναλυτικό ψηφιακό υπόβαθρο όλης της περιφερειακής ενότητας Χανίων, συνολικής έκτασης 2.377.000 στρεμμάτων, στο οποίο θα απεικονίζονται παντός είδους στοιχεία (οδικό δίκτυο, χρήσεις γης, γεωλογικές πληροφορίες).
Πηγη : www.e-go.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: